Waarom cursus

In mijn schildercursus kun je onderwerpen schilderen die je fascineren. Hoe beter je weet wat je wilt maken, hoe authentieker je werk wordt. Je komt steeds dichter bij jezelf. Schilderen is ontspannend, doordat je de dagelijkse dingen in je hoofd even loslaat. Maar ook inspannend en uitdagend. Hierbij laad je jezelf positief op. Dit gun ik iedereen. Daarom geef ik les.

Het schilderproces
Tijdens het schilderen ontstaan keuzemomenten. Wat, waarom en hoe je iets in beeld brengt staat centraal. Actie en reflectie, voelen en denken wisselen elkaar af. Soms moet je iets los durven laten en risico’s nemen. Je komt nooit om onzekerheid heen. Maar juist de overwinning daarvan leidt tot trots, enthousiasme en ontroering. Inspiratie hoef je niet altijd van tevoren te hebben. Vaak groeit dat tijdens de concentratie op het werk.