Teambuilding

Tijdens teambuildingsessies gebruik ik beeldende middelen. Daarbij kun je ervoor kiezen om samen te tekenen en te schilderen, maar ook om als team op locatie in de natuur te werken met allerlei materiaal. Je betrekt de natuurlijke omgeving dan bij het vormgeven van het groepsproces.

Beeldende middelen maken het groepsproces zichtbaar, waardoor je er concreet en objectief op kunt reflecteren. Terwijl het groepswerk ontstaat reageert ieder vanuit zijn spontane authenticiteit op het proces en elkaar. Dat is een subjectief proces. Door dit te ondergaan ontstaan leermomenten. Niet het vooraf gebruiken van het hoofd en het denken, maar juist het inspelen op het moment zegt veel over ieders sterke eigenschappen. Bij deze werkwijze ontstaat veel ruimte voor humor en lichte energie.

Werkgerelateerde thema’s zijn:
-elkaar ontmoeten en spiegelen,
-leiding geven en ondergaan,
-vertrouwen op elkaar,
-samenwerken en ingaan op elkaars werk,
-criteria bepalen en zelf zorgen dat deze herkenbaar blijven.
-Intuïtie en non-verbale communicatie,
-helder formuleren en luisteren,
-grenzen bepalen van structuur en eigen inbreng.
-organiseren tijdens stress.

De kosten van een Teambuilding zijn 500,- euro
inclusief materiaal.